Школа Диететики

Фитнес-диетология, нутрициология, осознанное питание, wellness

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная Осознанное питание ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ФІТНЕС-СТРУКТУРАХ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ФІТНЕС-СТРУКТУРАХ

Печать

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЯК ФОРМА СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ У ФІТНЕС-СТРУКТУРАХ

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, м. Київ

Актуальність. Фітнес-бізнес, що активно розвивається в Україні, вимагає пошуку і залучення найефективніших форм стимулювання споживання фізкультурно-оздоровчих послуг (ФОП). Діючі в українських фітнес-структурах системи стимулювання клієнтів побудовані, в основному, на економічних методах і формах. Водночас, більшість закордонних фітнес-клубів протягом багатьох років застосовують у своїй практиці функціональну діагностику стану організму осіб, які займаються фітнесом, як невід’ємну частину наданих ними послуг (наприклад, “Cosmed” (Італія). (VIDEO!!!)

З іншого боку, споживча цінність ФОП як товару, поряд із такими характеристиками, як естетична, емоційна та ін., має також функціональну цінність, що для багатьох клієнтів фітнес-структур є визначальною. Звичайно, можна покладатися на суб’єктивну оцінку клієнтом тренувального ефекту. Але чи завжди його це переконує? UUUUUUUKKKRR_1o

Для багатьох людей саме об’єктивні показники поліпшення їхнього функціонального стану можуть стати найбільшим стимулом для подальшого споживання ФОП. У всякому разі, принципи маркетингу засновані на тому, що варто максимально задовольняти запити клієнта. Для впровадження цього ключового положення маркетингу необхідно усунути протиріччя між необхідністю застосування найефективніших засобів підвищення загальної якості ФОУ, що надаються вітчизняними фітнес-структурами, та обмеженістю ресурсів, необхідних для цього.

Мета дослідження полягала в тому, щоб позиціонувати функціональну діагностику клієнтів фітнес-структур як супутню послугу в системі стимулювання споживання ФОП і оптимізувати підходи до її впровадження у фітнес-бізнес України.

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, включене і невключене спостереження, анкетування (експертний, спеціалізований і масовий опити), метод порівняння і зіставлення.

Результати. Як показує практика, попит на ФОП все більше обумовлений ступенем професіоналізму їх надання, що, ґрунтується на спеціалізації виробників і на індивідуальному підході до клієнтів фітнес-структур. Водночас, на фоні розвитку туризму і міжнародних ділових контактів в Україні, споживачі ФОП висувають вимоги, все більш орієнтовані на світові стандарти. Фітнесс-бізнес у багатьох країнах світу давно базується на персональних рекомендаціях клієнтів фітнес-структур, високому професіоналізмі у наданні функціонально-діагностичних послуг, що користуються великим попитом, і розвитку на цій підставі широких партнерських зв’язків із профільними організаціями.UUUUUU__adriano

Актуальним сьогодні стає питання тестування фізичного і функціонального стану осіб, які займаються фізкультурно-оздоровчою діяльністю з використанням високоякісної апаратури (Concept” (США), “Jaeger” (Німеччина), “Polar” (Фінляндія), Technogym” і “Cosmed” (Італія).

За кордоном спостерігається зростаючий попит на такий вид супутніх послуг при фітнес-структурах, як функціональна діагностика. У віденському центрі “Мацумае” працює спортивно-оздоровчий центр, що проводить функціональну діагностику. Тут можна отримати пораду щодо тренувальних планів, індивідуальних програм підготовки, правильного харчування (Fitmate Nutrition soft, “Cosmed” (Італія)).

       У приймальній кімнаті “Аскезиса” (Швейцарія) знаходиться комп‘ютеризований велоергометр, і кожний новий клієнт не допускається до тренування без перевірки стану серцево-судинної та дихальної системи і оцінки рівня функціональної підготовленості. Базуючись на цих даних, пропонується програма тренування, що включає як тренування серцево-судинної і дихальної систем, так і силове тренування, тренування на гнучкість і релаксацію.

       При необхідності клієнт може отримати спеціально розроблену програму з харчування (наприклад, Fitmate Nutrition soft, “Cosmed” (Італія) і йому порекомендують спеціальну психотерапевтичну програму. Особливістю “Аскезиса” є те, що співробітництво з лікарями здійснюється не лише на папері: воно послідовно і настійно проводиться у життя. У небезпечних випадках проводяться консультації з лікарем клієнта, який отримує копію запропонованої програми тренувань і оцінює цю програму зі своєї точки зору. Люди перевіряють свій фізичний стан з різних причин. Зрозуміло, що вони бажають отримати не лише інформацію щодо фізичної підготовленості, але і як її поліпшити. Найчастіше їхні цілі, пов’язані зі способом життя: підвищити працездатність (витривалість); більше рухатися, щоб скинути зайву вагу; стати привабливішим; енергійнішим брати участь у роботі, у сімейному житті; позбутися стресів; бути у товаристві з іншими людьми. Саме знання мети, що привела людину до думки займатися фізичними вправами, повинно бути в центрі всієї системи оцінки, а її результати варто інтерпретувати стосовно до запитів кожного клієнта. Безсумнівний інтерес викликає досвід роботи клуба оздоровчого спорту і лікувальної фізкультури у м. Кьольні (Німеччина).

        На думку директора НДІ спортивної медицини В. Холльмана, цей клуб є сполучною ланкою між наукою і практикою. Така взаємодія має реальні великі перспективи. Клуб є відмінною базою для досліджень і реалізації проектів інституту, для стажування вчених, бажаючих підвищити кваліфікацію, а НДІ може надавати неоціненну допомогу в обстеженні клієнтів і упорядкуванні оздоровчих програм.

         Опитування 60 керівників фітнес-структур, проведеного у різних регіонах України за період квітень – грудень 2002 року, було вияснено, що послуга функціональної діагностики надається у 16 фітнес-структурах, що складає 27%. Тоді ж досвід їх фактичних і потенційних клієнтів показав досить високу зацікавленість респондентів у даній послузі. На питання “ чи готові Ви додатково сплачувати послуги по визначенню показників загальної витривалості організму і реакції на фізичне навантаження на різних етапах тренувальних занять ” із 288 опитаних 63% відповіли “так”, 26% – “ні” і 11% –“важко відповісти”.

Обговорення. За результатами проведеного в Україні дослідження можна судити про те, наскільки немаловажним є надання клієнту можливості оцінити рівень свого фізичного і функціонального стану за об’єктивними показниками функціонування організму на різних етапах тренувального процесу, а також отримати науково обґрунтовані рекомендації з його поліпшення. У даний час на Україні існують унікальні можливості для проведення такої роботи. Це обґрунтовано застосуванням сучасного апаратурного комплексу, високим рівнем кваліфікації і досвіду фахівців. У цій діяльності варто покладатися тільки на перевірені багаторічною практикою сучасні наукові розробки і методичні підходи.k4b2-running

Такі послуги дають наступні можливості:

- визначити свої потенційні можливості і виявити “слабкі” позиції, що вимагають зміцнення або більш економного режиму; контролювати свій стан і поетапно стежити за реальним результатом регулярних тренувань;

- спостерігати, що відбувається з організмом за допомогою виміру його функціональних параметрів безпосередньо під час навантаження (на велоергометрі, біговій доріжці і веслувальному ергометрі);

- отримувати кваліфіковані висновки за результатами обстеження, індивідуальні

рекомендації з ряду параметрів тренувальних навантажень і вносити корективи

у характер і специфіку навантаження під час тренувального процесу. Індивідуальне обстеження клієнтів базується на використанні спеціальних методів.

При дослідженні реакції серцево-судинної і дихальної систем організму на фізичні тестові навантаження використовують комплекс тестових навантажень на ергометрах, що імітують біг, веслування, їзду на велосипеді, із безперервним аналізом реакції функціональних систем, який дає можливість визначити рівень максимальної аеробної та анаеробної потужності, загальної фізичної працездатності, оцінити ефективність і стійкість функціонування серцево-судинної і дихальної систем за умов фізичних навантажень, а також визначити пульсові режими тренувальних навантажень різного характеру для індивідуальних занять спортом (Fitmate Pro, Nutrition& Exercise Prescription soft.Cosmed” Італія.)).

Комплекс тестових навантажень складається з урахуванням задач, етапу тренувального процесу і виду рухової активності, який клієнт обрав для своєї оздоровчої діяльності, а також рівня його тренованості і віку. Закінчивши тестування проводять комп’ютерний розрахунок комплексу показників, що відображає особливості функціональної підготовленості і дає підстави для того, щоб найточніше зорієнтувати клієнта у подальшій спортивній і фізкультурно-оздоровчій діяльності для поліпшення здоров’я та характеристик фізичної працездатності (Fitmate Pro Nutrition& Exercise Prescription soft, Cosmed” (Італія))..

Висока ефективність тестування гарантується існуванням сьогодні високоякісного сучасного обладнання, що виробляється головними компаніями світу – “Concept” (США), “Jaeger” (Німеччина), “Polar” (Фінляндія), Technogym” і “Cosmed” (Італія).

З економічної точки зору для фітнес-структур нерентабельно купувати діагностичне обладнання, необхідне для надання непрофільних послуг, і тримати на своєму балансі дороге оснащення. Крім того, надання ряду послуг, що сприяють посиленню оздоровчого і естетичного ефекту, вимагає наявності відповідних ліцензій. І все ж таки якість такої всебічної послуги, наданої високопрофесійними фахівцями, вченими, значно виграє, підвищуючи тим самим імідж фітнес-центру у цілому. У цьому сенсі рішенням проблеми розширення асортименту наданих послуг може служити амальгамація – злиття організацій, фірм, компаній, що надають послуги різного характеру і мають у своєму розпорядженні відповідне обладнання, із метою знизити на нього витрати, територіально сконцентрувати послуги і тим самим зробити їх споживання максимально зручним.

Іншим способом усунення даного пробілу в асортименті послуг фітнес-структур можуть служити натуральні трансакції. Припустимо, що медичний центр, що надає функціонально-діагностичні послуги, бажає укласти контракт про обмін послугами з фітнес-структурою і досліджує корисність (споживчу цінність), яку фітнес-структура прагне отримати під час купівлі цієї послуги. Корисність, на яку розраховує споживач, містить у собі високу якість діагностичного обладнання, своєчасне і зручне проведення обстежень, змістовні медичні висновки і рекомендації, високий рівень обслуговування і т.д.

У медцентру – своя ієрархія потреб, що містить у собі можливість надання ФОП своїм клієнтам, співробітникам та ін. Якщо потреби медцентру і фітнес-структури значною мірою співпадають, з’являється основа для натуральної трансакції. Завдання медцентру, у даному випадку, полягає в тому, щоб сформулювати пропозицію, яка б зацікавила фітнес-структуру у партнерстві. Часто такі партнери стають найціннішими, ключовими клієнтами. Тому тут важливим є маркетинг відношень, тобто практика побудови довготермінових взаємовигідних відносин із суб’єктами, що взаємодіють на ринку – споживачами, виробниками, постачальниками і т.д. – із метою встановлення тривалих привілейованих відношень.UUUU_images

Кінцевий результат, до якого прагне маркетинг відношень, – формування унікального активу компанії, тобто маркетингової системи взаємодії, що включає в себе як самого виробника (фітнес-структуру), так і всі зацікавлені у його роботі групи: споживачів ФОП (індивідів і організації), найманих робітників фітнес-структур, партнерів, постачальників матеріальних продуктів, рекламні агентства, вчених і усіх, із ким фітнес-структура встановила ділові відносини. Таким чином, конкурують уже не так виробники ФОП, як системи взаємодії в цілому. У цьому випадку виграє той виробник, якому вдалося створити найефективнішу систему, тобто врахувати і найповніше задоволення потреб кожного з її компонентів.

Висновки. Необхідність відповідності українського, і особливо столичного ринку ФОП світовим стандартам обумовлює формування очікуваного товару, що включає сформований перелік послуг, зокрема і функціональну діагностику осіб, які займаються у фітнес-структурах. Як показують дослідження, об’єктивна оцінка стану клієнтів може стати для багатьох із них першорядним стимулом до продовження тренувань, і цей факт не можна не враховувати при створенні системи стимулювання споживання ФОП. Доцільним видається розвиток партнерських відносин із профілюючими організаціями на основі надання послуги функціональної діагностики як супутньої послуги у фітнес-структурах.

        Це обумовлюється двома основними чинниками: по-перше, високоякісне функціонально-діагностичне обладнання – коштовне, і фітнес-структурам недоцільно тримати його на своєму балансі. Крім того, природна інерційність попиту може виявити, на перший час, невиправданість таких витрат; по-друге, якість таких послуг, наданих професійними фахівцями, безсумнівно виявиться вище, а отже і ефективність – відчутніша.

 

Баннер

Мы на Facebook

Подпишитесь на рассылку

Опросы

Каким способом вы пытаетесь похудеть?
 

Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
 10 гостей на сайте